தரிசியுங்கள்

தரிசியுங்கள்
அருள்கிடைக்கும்

12/29/2009

தரிசியுங்கள் முருதீஸ்வரரை!


ஸ்ரீ முருதீஸ்வரர் ஆலயம் - கர்நாடகாவாம்!

நான் போனதில்லை.

யாரேனும் இந்த அழகிய கோவிலுக்குச் சென்றிருந்தால் உங்கள் அனுபவத்தை கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

ஓம் நமச்சிவாய!
என்றும் அன்புடன். ஹேராம் Visit for more www.hayyram.blogspot.com

No comments: